Гражданска отговорност
с К3 (7%) Он-лайн отстъпка

избор на застраховател данни за оферта
1.Моля изберете буквите, с които започва регистрационният номер на МПС*   2.Да е валидна ли застраховката в чужбина?*
(Ако превозното средство все още не е регистрирано, изберете буквите, с които ще започва регистрационният номер)
 
3.Вид*        4.Година на първа регистрация на МПС
(по данни от регистрационния талон)
 
 
5.Собственикът на МПС е:
(по данни от регистрационния талон)

  5.1.Възраст на собственика
 
6.Шофьорски стаж на обичайния водач на МПС   7.Имате ли виновно причинено ПТП през последните 3 години
 
8.Предназначение*
(Моля, посочете едно или повече предназначения на МПС!)
 
 
адвокат условия за франчайз линкове кариери вход за клиенти контакти