УСЛУГИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

За предоставянето на тази услуга, според регулацията на Комисията за Финансов Надзор е нужно подписването на договор за застрахователно обслужване. Услугата включва

 • Завеждане на застрахователни щети по автомобилни застраховки – Гражданска отговорност и КАСКО, и представителство пред Застрахователната компания, свързано със завеждането на щети
 • Ликвидация на щети в доверени сервизи на застрахователя
 • Регистрация на Автомобили в КАТ, при наличие на пълномощно от ДОВЕРИТЕЛЯ
 • Регистрация на нови Автомобили пред компетентните данъчни органи при наличие на регистрация в КАТ
 • Осигуряване на по-добри условия /по преценка на ДОВЕРЕНИКА/ по съществуващите застрахователни договори на застрахованите активи на ДОВЕРИТЕЛЯ, когато това е възможно съобразно пазара на застрахователни услуги. Изпълнението на настоящата услуга се осъществява след предоставяне отДОВЕРИТЕЛЯ на ДОВЕРЕНИКА на съществуващите застрахователни полици.
 • Осигуряване на всички възможни текущи промоции и отстъпки, предлагани от застрахователните компании, както за ДОВЕРИТЕЛЯ, така и за неговите служители
 • Предоставяне на подробна информация за условията по лизингови договори на застраховани с посредничеството на ДОВЕРЕНИКА активи.
 • Извършване на всякакъв вид консултации по застраховане по искане на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Срещу изпълнение на процедурите за завеждане на щета от Застрахователния брокер К3 - компанията поема гаранции за изплащане на възникнали щети


ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

За предоставянето на тази услуга, според регулацията на Комисията за Финансов Надзор е нужно подписването на договор за застрахователно обслужване. Услугата включва

 • Завеждане на застрахователни щети по автомобилни застраховки – Гражданска отговорност и КАСКО, и представителство пред Застрахователната компания, свързано със завеждането на щети
 • Ликвидация на щети в доверени сервизи на застрахователя
 • Регистрация на Автомобили в КАТ, при наличие на пълномощно от ДОВЕРИТЕЛЯ
 • Регистрация на нови Автомобили пред компетентните данъчни органи при наличие на регистрация в КАТ
 • Осигуряване на по-добри условия /по преценка на ДОВЕРЕНИКА/ по съществуващите застрахователни договори на застрахованите активи на ДОВЕРИТЕЛЯ, когато това е възможно съобразно пазара на застрахователни услуги. Изпълнението на настоящата услуга се осъществява след предоставяне отДОВЕРИТЕЛЯ на ДОВЕРЕНИКА на съществуващите застрахователни полици.
 • Осигуряване на всички възможни текущи промоции и отстъпки, предлагани от застрахователните компании, както за ДОВЕРИТЕЛЯ, така и за неговите служители
 • Предоставяне на подробна информация за условията по лизингови договори на застраховани с посредничеството на ДОВЕРЕНИКА активи.
 • Извършване на всякакъв вид консултации по застраховане по искане на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Срещу изпълнение на процедурите за завеждане на щета от Застрахователния брокер К3 - компанията поема гаранции за изплащане на възникнали щети


ПРАВНА ЗАЩИТА ПРИ ОТКАЗ ОТ ПЛАЩАНЕ НА ЩЕТА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ

При отказ на плащане от страна на застрахователна компания по заведена щета, Юристите на Застрахователен брокер К3 оказват пълно съдействие до изплащане на дължимото обезщетение.


ЛИКВИДАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ

Платена услуга предназначена за външни клиенти:

 • Регистрация на щета без присъствие на собственика
 • Издаване на Възлагателно писмо за доверен или фирмен сервиз
 • Правна защита при отказ на плащане от страна на затрахователя

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Предоставяните услуги от кредитните консултанти на Драфтис включват следните области:

 • Жилищно кредитиране
 • Потребителско кредитиране /включително авто-кредит, лизинг и др./
 • Кредити срещу ипотека
 • Кредитиране на МСП /Малки и средни предприятия/
 • Кредитиране за стартиращ бизнес
 • Проектно Финансиране /кредит над 500 000 EUR за инвестиции и оборотни средства/

Консултацията се извършва по стандартите на 11 банки партньори и включва:

 • Едновременно кандидатстване в 11 банки
 • Сравнение на условията и избор на най-добра оферта
 • Информация за текущи банкови промоции
 • Попълване и предвижване на документацията
 • Предварително одобрение на кредита
 • Рефинансиране на текущ кредит при по-добри условия
 • Последваща информация за текущото състояние на кредита и информация за промяна в условията
 • Персонален финансов консултант
 • Информация за системата за Доказване на доходи на банките

Допълнителни услуги:

 • Правна помощ при изготвяне на предварителен договор
 • Изкарване на всички документи от държавните институции от компетентни юристи
 • Отстраняване на нередности по документация на имот за обезпечение
 • Представителство пред нотариус в деня на сделката
 • Изготвяне на бизнесплан /за бизнес кредити/

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ НА ЖИЛИЩЕН И ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Услугата е приложима за кандидати по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ и включва

 • Съдействие за издаването на предварително одобрение на дохода с което банката потвърждава условията по евентуален кредит
 • Сравнение на условията и избор на най-добра оферта
 • Информация за текущи банкови промоции
 • Попълване и предвижване и внасяне на документацията

По този начин ще имате спокойствието да търсите новия си дом по предварително изяснени параметри по кредита - СУМА, ВНОСКА, СРОК...


ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ

Осигурен персонален адвокат при преговори с продавача. Услугата включва:

 • Проверка на имота
 • Проверка на документацията по имота
 • Изваждане на всички искани документи от банката, по стандартите на самата банка /тежести, скици, данъчни оценки .../
 • Изготвяне на предварителен договор за покупо-продажба

ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕСПЛАН ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Изготвяне на бизнесплан по стандартите на съответната банка:

 • Предварителна консултация за изтегляне на кредит
 • Съгласуване на проекта на ниво Мениджър на отдел фирмено кредитиране
 • Подготовка на пълния пакет банкова документация
Кредити от 11 банки
адвокат условия за франчайз линкове кариери вход за клиенти контакти